Uprzejmie informuję, że Miasto Jordanów przystąpiło do realizacji  – w ramach „Modernizacji i rozbudowy sieci wodociągowej w Jordanowie” –  2 zadań inwestycyjnych:  1). „Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Mickiewicza – ul. 3 Maja w Jordanowie”  i  2). „Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Kolejowej w Jordanowie”. W maju br. zostaną rozpoczęte prace przygotowawcze  zakresie 1) zadania – pomiary i tyczenie geodezyjne, co umożliwi rozpoczęcie robót budowlanych od czerwca br.

W zakresie 2) zadania zostaną przeprowadzone prace, analogicznie jak w zakresie 1) zadania, na przełomie czerwiec/lipiec br.

Spotkanie przedstawicieli Urzędu oraz Wykonawcy