Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych:

Przebudowa stołówki w Szkole Podstawowej w Jordanowie przy ul. Kolejowej

​W ramach zadania zostały wykonane roboty budowlane obejmujące:

roboty rozbiórkowe, posadzki, roboty murowe, tynki i okładziny wewnętrzne,

roboty malarskie, stolarkę okienna i drzwiową, szacht okienny i odwodnienie liniowe, nawierzchnia przed wejściem do kotłowni i remont muru oporowego.

Roboty elektryczne obejmujące: roboty demontażowe, wymianę Zestawu Złączowo Pomiarowego oraz zabudowę wyłącznika p.poż.,

wymianę WLZ-ów do istniejących tablic bezpiecznikowych, piętrowych budynku szkoły, instalację elektryczną stan surowy, tablice rozdzielcze,

prawy oświetleniowe, osprzęt elektryczny, pomiary elektryczne.

Roboty sanitarne obejmujące: instalację wody, instalację kanalizacyjną sanitarną, instalację wentylacyjną, instalację centralnego ogrzewania.

Zamontowano wyposażenie: szafa przelotowa – zmywalnia i kocioł warzelny elektryczny 150 l.

 

Całkowity koszt zadania wyniósł 894 884,25 zł Miasto Jordanów pozyskało środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
 
stołówka