Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych:

Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Mickiewicza – ul. 3 Maja  w Jordanowie

„Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej w Jordanowie” 

W ramach zadania pn.: „Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej w Jordanowie” 

podjęto prace budowlane stanowiące kontynuację  realizacji prowadzonych w 2021 r. i 2022 r. robót budowlanych

będące ostatnim etapem zadania pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Mickiewicza – ul. 3 Maja  w Jordanowie” 

 wykonano zadania takie jak: 

 1. ułożenie rurociągów 4271 m
  • PE 160 mm – 881,5m
  • PE 110 mm – 2938,5 m
  • PE 63  mm  -   451 m
 2. hydranty przeciwpożarowe 80-100 mm- 23 szt.
 3.  zasuwy żeliwne z obudową i skrzynką 50-150 m - 26 szt.
 4. przejścia pod ciekami (rury ochr. Dn 200 i 300 mm) - 5  (razem długość: 73m)
 5. komora z reduktorem ciśnienia 
 6. roboty ziemne, odtworzenie nawierzchni dróg 
 7. pełna obsługa geodezyjna
Całkowity koszt zadania wyniósł 2 087 166,25 zł Miasto Jordanów pozyskało środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2 017 580,94 zł.

 

mickiewicza