Informacja o Unieważnieniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze -

„Inspektor w Referacie Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta Jordanowa”

 
Burmistrz Miasta Jordanowa unieważnia nabór na wolne stanowisko urzędnicze w wymiarze I etatu: Inspektor w Referacie Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta Jordanowa ogłoszonego Zarządzeniem nr 13/2023 z dnia 02.03.2023r. z przyczyn wynikających z art. 13 ust. 2 i 2a u.o.p.s. (Dz.U.2022 poz. 530) oraz na podstawie § 5 Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Jordanowa stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 32/2015 z dnia 20.04.2015r.

 

  Burmistrz Miasta
Andrzej Malczewski