Dnia 8 grudnia 2022 r. (czwartek) o godz. 13.30

 

w  sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1 odbędzie się posiedzenie 
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Miasta Rady Miasta Jordanowa

 
Porządek obrad Komisji:
      
       1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
       2. Zaopiniowanie projektu budżetu Miasta Jordanowa na 2023 r. w zakresie dz.: 750 rozdz. 75075 „Promocja” i rozdz. 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”, dz. 801 „Oświata i wychowanie”, dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, dz. 926 „Kultura fizyczna i sport”.
       3. Opracowanie planu pracy Komisji na 2023 r.
       4. Inne sprawy bieżące.

Jordanów,  05.12.2022 r.