Ogłoszenia i komunikaty

 informuje, że ze środków zebranych podczas ubiegłorocznej kwesty  przeprowadzonej na jordanowskim  cmentarzu  przystąpiono do prac renowacyjnych  jednego z najstarszych  zabytkowych pomników na naszym cmentarzu.

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju w tym roku odstąpiono od  organizacji zbiórki.

Logo przychodnia

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną Przychodnia w Jordanowie będzie nieczynna od dnia 26 października do odwołania.
W stanach zagrożenia życia i nagłego pogorszenia stanu zdrowia Pacjenci mogą skorzystać z numeru Pogotowia Ratunkowego nr 999 lub 112. W innych pilnych przypadkach - pomoc uzyskają w placówkach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w Rabce-Zdroju i Suchej Beskidzkiej oraz w innych placówkach POZ posiadających umowy z NFZ.

Logo wodociągi

Wodociągi Jordanowskie informują odbiorców, którym woda jest dostarczana ze zbiornika wody zlokalizowanego nad Zespołem Szkół im. bł. ks. Piorta Dańkowskiego,  że w dniu 23.10.2020 od godziny 9:00 z powodu awarii na sieci wodociągowej na ul. Gen. Maczka nastąpi czasowe przerwa w dostawie wody.

Za utrudnienia przepraszamy.

Logo zoz sucha

Poniżej zamieszczamy informację otrzymaną z ZOZ Sucha Beskidzka.


W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną oraz związanymi z tym zmianami organizacyjnymi w ZOZ Sucha Beskidzka spowodowaną koniecznością wyodrębnienia łóżek przeznaczonych do leczenia pacjentów z podejrzeniem i zakażonych wirusem Sars-CoV-2 oraz pogłębiającym się niedoborem personelu lekarskiego i pielęgniarskiego, Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej zmuszona jest czasowo zawiesić działalność Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w Jordanowie.

Zawieszenie działalności w tej lokalizacji następuje od dnia 23.10.2020 r. do odwołania.

Jednocześnie informujemy, iż pacjenci mogą uzyskać przedmiotową pomoc lekarską i pielęgniarską w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej zlokalizowanej w Suchej Beskidzkiej.

O zaistniałej sytuacji poinformujemy pacjentów w każdy dostępny sposób, tj. poprzez wywieszenie informacji w miejscu zawieszonej działalności, poprzez komunikaty na stronie internetowej ZOZ Sucha Beskidzka i w mediach społecznościowych.

Aktualnie jedynym sposobem utrzymania działalności Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w Jordanowie jest zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych przez personel medyczny okolicznych ośrodków Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Zwracamy się z prośbą o pomoc zorganizowania zabezpieczenia w tym zakresie. Osoby chętne do pomocy, dyżurowania w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 606 830 055.

W związku powyższym prosimy o pomoc i zrozumienie zaistniałej sytuacji oraz podjętych przez nas działań.

Dyrektor ZOZ w Suchej Beskidzkiej - dr. Marek Haber.

Logo Ratusz

W dniu 26 października   2020 r. (poniedziałek)  Targowisko  Miejskie w Jordanowie będzie czynne  dla wszystkich handlujących posiadających rezerwację.

Handel odbywał się będzie z zachowaniem wszelkich obowiązujących obostrzeń (strefa czerwona) związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 (tj. zachowaniem odpowiedniej odległości pomiędzy kupującymi i handlującymi. Handlujący i kupujący  mają obowiązek zachować 2-metrowy dystans od siebie, a w przypadku gdy nie ma takiej możliwości, zasłaniać usta i nos. Handlowcy powinny posiadać płyn dezynfekcyjny do rąk, rękawiczki jednorazowe).

Wymogi organizacyjne:

Na targowiska zostaną wpuszczeni tylko handlowcy którzy posiadają stałą  rezerwację.

  • wjazd kupców możliwy jest tylko do godziny 7:00

Dla bezpieczeństwa sprzedawców i kupujących prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się ściśle do  zaleceń odpowiedzialnych służb.

W przypadku, stwierdzenia niezachowania wymogów odległości między kupującymi lub jakichkolwiek innych przesłanek powodujących zagrożenia, obsługa targowiska zmuszona będzie usunąć osoby które nie podporządkują się  poleceniom.