Urząd Miasta Jordanowa informuje, że od dnia 1 maja 2023 r obowiązują nowe stawki opłat za parkowanie.

    Nowe stawki opłaty za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania wynoszą:

- do 30 minut  - 2,00 zł
- za pierwszą godzinę - 3,00 zł
- za druga godzinę - 3,50 zł
- za trzecią godzinę - 4,00 zł,
- za czwartą godzinę i każdą kolejną godzinę 3,00 zł

Minimalna opłata o której mowa w pkt 1 wynosi 2,00 zł. Rzeczywisty czas postoju naliczany jest minutowo w oparciu o kwotę pieniężną jaka została wrzucona do parkometru z zaokrągleniem w dół do najbliższej możliwej do uzyskania opłaty , z zastrzeżeniem ust 1.3
Minimalna opłata po której czas postoju naliczany jest minutowo wynosi w strefie 2,00 zł

   Nowe stawki opłaty za parkowanie na Parkingach Płatnych Niestrzeżonych wynoszą:

- za pierwszą godzinę  2,00zł
- każdą kolejną godzinę  3,00 zł

Minimalna opłata o której mowa w pkt 1 wynosi 2,00 zł. Rzeczywisty czas postoju naliczany jest minutowo w oparciu o kwotę pieniężną jaka została wrzucona do parkometru z zaokrągleniem w dół do najbliższej możliwej do uzyskania opłaty , z zastrzeżeniem ust 1.3 Minimalna opłata po której czas postoju naliczany jest minutowo wynosi 2,00 zł

Stawka Opłaty Dodatkowej za brak opłaty:

a. Za nieopłacony czas postoju w Strefie Płatnego Parkowania pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 100 złotych.
b. Pomniejsza się opłatę dodatkową do wysokości 50 złotych w wypadku zapłaty w ciągu 24 godzin w parkometrze, przelewem na wskazany rachunek bankowy