Dnia 27 maja 2020 r. (środa) o godz. 13.00

w  sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1

odbędzie się posiedzenie

Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Miasta Rady Miasta Jordanowa

 

Porządek obrad Komisji:

  • Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  • Sprawozdanie z działalności Biblioteki Miejskiej za 2019 r.
  • Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury za 2019 r.
  • Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Jordanowa z organizacjami pozarządowymi za 2019 r.
  • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących klub dziecięcy na terenie Miasta Jordanowa.
  • Sprawozdanie z działalności Komisji za 2019 rok.
  • Sprawy bieżące.

Jordanów,  12.05.2020 r.