Ogłoszenia i komunikaty

Informacja o krzyżu grunwaldu

Umieszczony w okresie PRL przy wjeździe do Jordanowa wizerunek komunistycznej odznaki „Krzyż Grunwaldu” był jednym z symboli stalinowskiego państwa i komunistycznej władzy narzuconej Polsce.

„Krzyż Grunwaldu” po zajęciu Polski przez Armię Czerwoną został ogłoszony odznaczeniem a potem orderem w stalinowskim państwie. Odznaka ta wbrew pozorom i wbrew nazwie nie miała nic wspólnego z bitwą pod Grunwaldem ani z chęcią jej rzeczywistego honorowania. Był od początku swego istnienia odznaką przeznaczoną dla propagandowego umacniania kultu „przyjaźni polsko-radzieckiej”, honorowania zasług dla komunistycznego totalitaryzmu i symbolem szeroko wykorzystywanym w propagandzie stalinowskiego państwa.

„Krzyż Grunwaldu” został zaprojektowany jako odznaka komunistycznej Gwardii Ludowej w roku 1943. Nazwę wymyślił Grzegorz Korczyński na spotkaniu komunistycznej PPR 8 listopada 1943 r. Korczyński to późniejszy stalinowski dygnitarz, współodpowiedzialny za terror i masowe represje jako wiceminister Bezpieczeństwa Publicznego. Nazwa ta – i symbolika dwóch mieczy – była przedstawiana jako odniesienie do braterstwa broni m.in. z Rosjanami pod Grunwaldem. Czyniono tak bez zwracania uwagi na fałszowanie faktów, gdyż żadni „Rosjanie” pod Grunwaldem w 1410 roku nie istnieli.

W listopadzie 1943 r. komuniści ogłosili, że takie odznaczenie już istnieje, choć sami nie byli w stanie sprecyzować skąd się wzieło. Dlatego później ogłosili jego utworzenie rozkazem dowództwa GL w grudniu 1943. Następnie ogłoszono po raz trzeci, że powstało 20 lutego 1944 roku. „Ustanowienia” tego dokonali członkowie stalinowskiej konspiracji: Bolesław Bierut (późniejszy stalinowski „prezydent”), Edward Osóbka (późniejszy „przewodniczący PKWN”), Michał Żymierski (jako „dowódca AL”), Antoni Korzycki (późniejszy stalinowski wicepremier) i wypełniająca funkcje sekretarskie kochanka Bolesława Bieruta Wanda Górska. Ogłoszony odznaczeniem „państwowym” „Krzyż Grunwaldu” został wyprodukowany w Moskwie pod osobistym nadzorem Wiaczesława Mołotowa. W Dekrecie PKWN o orderach, odznaczeniach oraz medalach z 22 grudnia 1944 r. komuniści nazwali „Krzyż Grunwaldu” już orderem a nie odznaczeniem.

Ceremonialne nadania Krzyża Grunwaldu współkształtowały propagandowy przekaz partii komunistycznej. W sumie do 1985 roku dokonano 5827 nadań. Zdecydowana większość odznaczonych pochodziła z kręgu członków bolszewickich elit. KG otrzymywali przedstawiciele władzy, „ludowego” wojska, szefowie bezpieki i ich nadzorcy z NKWD. Wręczano je sowieckim generałom i działaczom, którzy wydawali rozkazy wyniszczania oddziałów Armii Krajowej (jak Pantelejmon Ponomarenko) oraz nadzorowali PKWN (jak Nikołaj Bułganin).

Z przyczyn propagandowych nadawano go niekiedy przedstawicielom armii alianckich, przy czym dekorowani nie koniecznie zdawali sobie sprawę z proweniencji tego „wyróżnienia”. Manipulacje propagandy decydowały niekiedy o pośmiertnym nadawaniu go ludziom rzeczywiście zasłużonym, co faktycznie było obraźliwe dla ich pamięci. Tak było z „wyróżnieniem” gen. Władysława Sikorskiego w kilka lat po jego śmierci, mimo że jego postać wcześniej była brutalnie poniewierana przez sowiecką i komunistyczną propagandę.  

W okresie komunizmu graficzny wizerunek KG był wykuwany na setkach pomników.  Szczególną rolę odegrały tu ceremonie nadawania „Krzyża Grunwaldu” całym miejscowościom (m.in. Jordanowowi). Mieszkańcy niestety nie mieli świadomości zafałszowań towarzyszących jego utworzeniu i rzeczywistej proweniencji „orderu”. W rzeczywistości było to upamiętnienie Bieruta i ludzi wykorzystanych przez Stalina do uniemożliwienia odbudowy po wojnie Polski jako niepodległego państwa wolnych obywateli.

Dzisiaj „Krzyż Grunwaldu” jest jedną z pozostałości PRL, symbolem represyjnego, autorytarnego i niesuwerennego systemu władzy w Polsce w latach 1944–1989, o którym mówi art. 5a ust. 1 Ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego.

Maciej Korkuć
Naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania

Walk i Męczeństwa IPN w Krakowie

Nieczynny urząd

Urząd Miasta Jordanowa, informuje, iż w dniu 4 czerwca 2021 r. (piątek) będzie nieczynny.

W nagłych przypadkach pełniony będzie dyżur telefoniczny pod numerem: 515 783 835.

Za utrudnienia przepraszamy.

Zarządzenie Nr 25/2021
Burmistrza Miasta Jordanowa
z dnia 27.05.2021 r.

w sprawie: ustalenia dnia wolnego w Urzędzie Miasta Jordanowa za święto przypadające w sobotę.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1282) w związku z art. 130 § 2 ustawy z dnia 16 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się dzień 4 czerwca 2021 r. dniem wolnym od pracy za święto przypadające w sobotę 1 maja 2021 r.

§ 2. Sprawy wymagające natychmiastowego załatwiania, niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom będą realizowane po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu na numer telefonu dyżurującego.

§ 3.Powyższą informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 4.Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Organizacyjno – Administracyjnego i Gospodarki Przestrzennej.

§ 5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Awaria wodociagu

Wodociągi Jordanowskie informują odbiorców, że w dniu 27.05.2021 roku od godziny 12:00 z powodu awarii na sieci wodociągowej mogą nastąpić przerwy w dostawie wody.

Wyłączenie obejmie ulice Św. Anny i Przemysłową.

Za utrudnienia przepraszamy

Raport o stanie mienia

Zarządzenie nr 24/2021
Burmistrza Miasta Jordanowa
z dnia 26.05.2021 r.

w sprawie: przedstawienia Raportu o stanie Miasta Jordanowa za rok 2020 Radzie Miasta Jordanowa

Na podstawie art. 28aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378),

zarządzam co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Miasta Jordanowa Raport o stanie Miasta Jordanowa za rok 2020.

§ 2.

Raport podlega opublikowaniu na stronie internetowej oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jordanowa.

 § 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Burmistrz Miasta Jordanowa
Andrzej Malczewski

Raport do pobrania (PDF, 2.1MB)

Loteria szczepieniowa

Milion złotych i samochody hybrydowe do wygrania w finale loterii Narodowego Programu Szczepień, ale będą także „nagrody natychmiastowe”.

Minister Michał Dworczyk poinformował we wtorek, że 1 lipca ruszy loteria, zachęcająca Polaków do szczepień przeciwko Covid-19. Ma być realizowana przez Totalizator Sportowy przy wsparciu spółek Skarbu Państwa.

W ramach loterii przewidziane są tzw. nagrody natychmiastowe - to znaczy, że co 2000. jej uczestnik otrzyma 500 zł. Co tydzień będą z kolei losowane dwie nagrody wysokości 50 tys. zł, a także hulajnogi elektryczne i vouchery.

Co miesiąc wylosowani zostaną dwaj uczestnicy, którzy otrzymają 100 tys. zł. W wielkim finale możliwe będzie wygranie dwóch nagród po milion złotych każda i samochodów hybrydowych.

"Ci, którzy już się zaszczepili, też będą mogli brać udział w tej loterii, więc nikt nie zostanie wykluczony" - zapewnił minister Dworczyk.

Więcej szczegółów w sprawie loterii ma być znanych w połowie czerwca. "Za dwa tygodnie wspólnie z Totalizatorem Sportowym pokażemy dokładne założenia programu" - poinformował szef KPRM. Jak dodał, formuła loterii będzie umożliwiać także dołączenie się do niej samorządów.