ogłoszenia i komunikaty

Wodociągi Jordanowskie informują odbiorców, że w dniu 10.05.2023 r. z powodu awarii na sieci wodociągowej w godzinach od 10:00 wystąpi przerwa w dostawie wody.
Wyłączeniem zostaną objęte ulice: Malejowska, Zakopiańska i Piłsudskiego od nr 109. 
Za utrudnienia przepraszamy


Wodociągi Jordanowskie Sp. z o.o.
Ul. Rynek 19
34-240 Jordanów

Urząd Miasta Jordanowa informuje, że w dniu 06 maja 2023r. (sobota) plac naprzeciwko sklepu ogrodniczego będzie zamknięty dla ruchu.

 Za utrudnienia przepraszamy.

Urząd Miasta Jordanowa informuje, że od dnia 1 maja 2023 r obowiązują nowe stawki opłat za parkowanie.

    Nowe stawki opłaty za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania wynoszą:

- do 30 minut  - 2,00 zł
- za pierwszą godzinę - 3,00 zł
- za druga godzinę - 3,50 zł
- za trzecią godzinę - 4,00 zł,
- za czwartą godzinę i każdą kolejną godzinę 3,00 zł

Minimalna opłata o której mowa w pkt 1 wynosi 2,00 zł. Rzeczywisty czas postoju naliczany jest minutowo w oparciu o kwotę pieniężną jaka została wrzucona do parkometru z zaokrągleniem w dół do najbliższej możliwej do uzyskania opłaty , z zastrzeżeniem ust 1.3
Minimalna opłata po której czas postoju naliczany jest minutowo wynosi w strefie 2,00 zł

   Nowe stawki opłaty za parkowanie na Parkingach Płatnych Niestrzeżonych wynoszą:

- za pierwszą godzinę  2,00zł
- każdą kolejną godzinę  3,00 zł

Minimalna opłata o której mowa w pkt 1 wynosi 2,00 zł. Rzeczywisty czas postoju naliczany jest minutowo w oparciu o kwotę pieniężną jaka została wrzucona do parkometru z zaokrągleniem w dół do najbliższej możliwej do uzyskania opłaty , z zastrzeżeniem ust 1.3 Minimalna opłata po której czas postoju naliczany jest minutowo wynosi 2,00 zł

Stawka Opłaty Dodatkowej za brak opłaty:

a. Za nieopłacony czas postoju w Strefie Płatnego Parkowania pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 100 złotych.
b. Pomniejsza się opłatę dodatkową do wysokości 50 złotych w wypadku zapłaty w ciągu 24 godzin w parkometrze, przelewem na wskazany rachunek bankowy

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców Miasta Jordanowa

                                                                                 

                                                                         Szanowni Państwo,  

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” serdecznie zapraszam mieszkańców Miasta Jordanowa na spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju „Podbabiogórza” na lata 2023-2027 dla obszaru działania LGD „Podbabiogórze” tj. gmin Budzowa, Bystrej-Sidziny, Jordanowa, Makowa Podhalańskiego, Stryszawy, Zawoi, Zembrzyc, Suchej Beskidzkiej oraz Miasta Jordanowa.

Program spotkań:

1. Wprowadzenie.
2. Przedstawienie przygotowanego dokumentu LSR "Podbabiogórze".
3. Dyskusja.
4. Podsumowanie spotkania.

            Szczególnie zapraszamy osoby i organizacje zainteresowane aplikowaniem o przyznanie środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW 2023-2027.

            Podczas spotkania będzie można uzyskać informacje na temat alokacji środków w przyszłym okresie programowania na działania związane
z Wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju „Podbabiogórza”.

            Spotkanie Konsultacyjne w Mieście Jordanów odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2023 r. (tj. środa) w sali obrad Urzędu Miasta Jordanowa o godz. 9.00 - 12.00.

             Prosimy o potwierdzenie swojej obecności na spotkaniu telefonicznie dzwoniąc pod numer 33/874-41-72, 667-609-609
lub elektronicznie na adres
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 20.04.2023 r.

 

      W imieniu Zarządu
Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”
Prezes Danuta Kawa

Dnia 25 kwietnia 2023 r. (wtorek) o godz. 14.00

 w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa odbędzie się
XLI Sesja Rady Miasta Jordanowa

 

 Porządek obrad sesji:

   1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
   2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
   3. Przyjęcie protokołu z XL sesji.
   4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres międzysesyjny.
   5. Sprawozdanie z działalności Rady Miasta i Komisji Rady Miasta za 2022 rok.
   6. Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury i Biblioteki Miejskiej w Jordanowie za 2022 r.
   7. Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie z wykonania zadań własnych za 2022 rok.
   8. Sprawozdanie z realizacji działań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Jordanowa za 2022 rok.
   9. Raport z wykonania zadań Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2022.
   10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/349/2023 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Jordanowa na 2023 rok.
   11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Jordanowa na 2023 rok.
   12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jordanowa.
   13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Jordanowa na rok 2024.
      - Wytypowanie dwóch przedstawicieli Rady Miasta do prac w Zespole koordynującym budżet obywatelski.
   14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacji Mienia Komunalnego.
   15. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości.
   16. Wolne wnioski i informacje.
   17. Zamknięcie sesji.