Ogłoszenia i komunikaty

Awaria wodociagu

Wodociągi Jordanowskie informują odbiorców:

w dniu 08.06.2021  w godzinach od 13 do 17, z powodu prowadzonych prac na sieci wodociągowej mogą nastąpić przerwy w dostawie wody.

Wyłączeniem zostanie objęta ulica Mickiewicza od nr 42

Za utrudnienia przepraszamy

Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów

Dnia 10 czerwca 2021 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1 odbędzie się posiedzenie
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Zaopiniowanie sprawozdania finansowego Miasta za 2020 rok, sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2020 rok, informacji o stanie mienia Miasta.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
 4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przekazania dotacji z budżetu Miasta Jordanowa na sfinansowanie remontu pomieszczeń sanitarnych, warsztatowych oraz magazynu sprzętu pożarniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Jordanowie.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Jordanowa na 2021 rok.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Jordanów.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy działki przy ul. Gen. Maczka.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części działki przy ul. 3 Maja.
 9. Informacja w sprawie nieodpłatnego przekazania w formie darowizny na rzecz Powiatu Suskiego części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy miasta Jordanów położonej w Jordanowie oznaczona jako działka nr 5970/2, znajdującej się w granicach ogrodzenia Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie.
 10. Informacja w sprawie ewentualnej sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasta Jordanów, położonej w Jordanowie przy ul. Mickiewicza, oznaczonej jako działka nr 3411/2.
 11. Sprawy bieżące.

 

Jordanów, 02.06.2021 r.

Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji

Dnia 7 czerwca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1 odbędzie się posiedzenie 
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Miasta Rady Miasta Jordanowa

 Porządek obrad Komisji:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury za 2020 r.
 3. Informacja na temat. programu obchodów Dni Ziemi Jordanowskiej.
 4. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2020 r. w zakresie: dz. 750 rozdz. 75075 „Promocja” i rozdz. 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”, dz. 801 „Oświata i wychowanie”, dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, dz. 926 „Kultura fizyczna i sport”.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie Miasta Jordanowa na rok szkolny 2021/2022.
 6. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2020 rok.
 7. Sprawy bieżące.

Jordanów, 01.06.2021 r.

Badania aknietowe

Szanowni Mieszkańcy Jordanowa,

Uprzejmie informujemy, że od dnia 02 czerwca 2021 r do 11 lipca 2021 roku, na terenie Miasta Jordanowa są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem Diagnozy społecznej - współczesne zagrożenia w środowisku lokalnym.

Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania skutecznych strategii mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym w Naszym Mieście.

Badania realizowane są metodą internetową - kwestionariusze ankiet internetowych są anonimowe i znajdują się w poniższych linkach.

O wypełnienie ankiet, prosimy dorosłych mieszkańców Miasta:

Diagnoza uzależnienia- mieszkańcy : https://jordanowmieszkancy.webankieta.pl/

Diagnoza przemocy - mieszkańcy : https://jordanowprzemoc.webankieta.pl/

Turniej Szachowy

1 czerwca za Urzędem Miasta Jordanowa odbył się pierwszy w naszym mieście Plenerowy Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Miasta z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, zorganizowany przez Miejski Ośrodek Kultury. Do turnieju przystąpiło 17 zawodników w dwóch kategoriach, Orłów i Skrzatów. I miejsce w kat. Orłów zdobył Jakub Bylica, II miejsce Maciej Trzyniński, i III miejsce Krzysztof Pasternak. W kat.Skrzatów I miejsce wywalczył Dominik Janiczak, II miejsce Piotr Lichosyt i III miejsce Mateusz Płaszcz. Zwycięzcom Burmistrz Miasta Jordanowa Pan Andrzej Malczewski wręczył puchary, a wszystkim uczestnikom dyplomy pamiątkowe, paczki ze słodyczami oraz koszulki i torby promocyjne.