Ogłoszenia i komunikaty

Dnia 24 października 2022 r. (poniedziałek) o godz. 9.00

w  sali obrad, w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1/
odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Jordanowa

 

 Porządek obrad Komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Jordanowa na 2022 rok.  
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jordanowa. 
  4. Informacja dotycząca modernizacji oświetlenia drogowego – usługa o podwyższonym standardzie dla Miasta Jordanowa.
  5. Informacja o stanie realizacji inwestycji wykonywanych na terenie Miasta.  
  6. Rozpatrywanie pism, które wpłynęły do Komisji. 
  7. Inne sprawy bieżące.

Jordanów, 17.10.2022 r.

Dnia 20 października 2022 r. (czwartek) o godz. 14.00

w Urzędzie Miasta Jordanowa – Rynek 1,
w sali obrad - pok. nr 10, odbędzie się posiedzenie Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Pomocy Społecznej  Rady Miasta Jordanowa

 

Porządek obrad Komisji:

     1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
     2. Informacja na temat przygotowania do akcji zimowego utrzymania dróg 2022/2023.
     3. Informacja na temat odbioru nieczystości stałych i nieczystości ciekłych z szamb od gospodarstw domowych za okres I półrocza 2022 r.
     4. Inne sprawy bieżące.

Jordanów,  17.10.2022 r.

Jordanów, dnia 14.10.2022 r.Informacja o wyniku przetargu

z przeprowadzonego III ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę  nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. nr 2166/45 położonej w Jordanowie przy ul. Kopernika.

 • W dniu 14.10.2022 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1 w Jordanowie, pokój nr 10 odbył się I ustny przetarg nieograniczonego na dzierżawę  nieruchomości  z przeznaczeniem pod miejsce postojowe oznaczonej jako działka ewid. nr 2166/45 położonej w Jordanowie przy ul. Kopernika, objętej księga wieczystą nr KR1B/00054168/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej.
 • Osoby dopuszczone do przetargu nie występują. Osoby niedopuszczone do przetargu nie występują.
 • Cena wywoławcza najmu: 160 złotych miesięcznie + 23% VAT.
 • Najwyższa cena najmu osiągnięta w przetargu nie występuje .
 • Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym .
 • Brak najemcy wyżej wymienionej nieruchomości.

 
Informacja o wyniku przetargu

z przeprowadzonego III ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę  nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. nr 2166/46 położonej w Jordanowie przy ul. Kopernika.

 • W dniu 14.10.2022 r. o godzinie 10:15 w Urzędzie Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1 w Jordanowie, pokój nr 10 odbył się I ustny przetarg nieograniczonego na dzierżawę  nieruchomości  z przeznaczeniem pod miejsce postojowe oznaczonej jako działka ewid. nr 2166/46 położonej w Jordanowie przy ul. Kopernika, objętej księga wieczystą nr KR1B/00054168/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej.
 • Osoby dopuszczone do przetargu nie występują. Osoby niedopuszczone do przetargu nie występują.
 • Cena wywoławcza najmu: 160 złotych miesięcznie + 23% VAT.
 • Najwyższa cena najmu osiągnięta w przetargu nie występuje .
 • Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym .
 • Brak najemcy wyżej wymienionej nieruchomości.

 
Informacja o wyniku przetargu

z przeprowadzonego III ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę  nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. nr 2166/47 położonej w Jordanowie przy ul. Kopernika.

 • W dniu 14.10.2022 r. o godzinie 10:30 w Urzędzie Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1 w Jordanowie, pokój nr 10 odbył się I ustny przetarg nieograniczonego na dzierżawę  nieruchomości  z przeznaczeniem pod miejsce postojowe oznaczonej jako działka ewid. nr 2166/47 położonej w Jordanowie przy ul. Kopernika, objętej księga wieczystą nr KR1B/00054168/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej.
 • Osoby dopuszczone do przetargu nie występują. Osoby niedopuszczone do przetargu nie występują.
 • Cena wywoławcza najmu: 160 złotych miesięcznie + 23% VAT.
 • Najwyższa cena najmu osiągnięta w przetargu nie występuje.
 • Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym .
 • Brak najemcy wyżej wymienionej nieruchomości.

 
Informacja o wyniku przetargu

z przeprowadzonego III ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę  nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. nr 2166/48 położonej w Jordanowie przy ul. Kopernika.

 • W dniu 14.10.2022 r. o godzinie 10:45 w Urzędzie Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1 w Jordanowie, pokój nr 10 odbył się I ustny przetarg nieograniczonego na dzierżawę  nieruchomości  z przeznaczeniem pod miejsce postojowe oznaczonej jako działka ewid. nr 2166/48 położonej w Jordanowie przy ul. Kopernika, objętej księga wieczystą nr KR1B/00054168/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej.
 • Osoby dopuszczone do przetargu nie występują. Osoby niedopuszczone do przetargu nie występują.
 • Cena wywoławcza najmu: 160 złotych miesięcznie + 23% VAT.
 • Najwyższa cena najmu osiągnięta w przetargu nie występuje.
 • Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
 • Brak najemcy wyżej wymienionej nieruchomości.

 


 

Informacja o wyniku przetargu

z przeprowadzonego III ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę  nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. nr 2166/55 położonej w Jordanowie przy ul. Kopernika.

 • W dniu 14.10.2022 r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1 w Jordanowie, pokój nr 10 odbył się I ustny przetarg nieograniczonego na dzierżawę  nieruchomości  z przeznaczeniem pod miejsce postojowe oznaczonej jako działka ewid. nr 2166/55 położonej w Jordanowie przy ul. Kopernika, objętej księga wieczystą nr KR1B/00054168/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej.
 • Osoby dopuszczone do przetargu: jedna osoba. Osoby niedopuszczone do przetargu nie występują.
 • Cena wywoławcza najmu: 160 złotych miesięcznie + 23% VAT.
 • Najwyższa cena osiągnięta w przetargu nie występuje .
 • Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym .
 • Brak najemcy wyżej wymienionej nieruchomości.

 
Informacja o wyniku przetargu

z przeprowadzonego III ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę  nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. nr 2166/56 położonej w Jordanowie przy ul. Kopernika.

 • W dniu 14.10.2022 r. o godzinie 11:15 w Urzędzie Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1 w Jordanowie, pokój nr 10 odbył się I ustny przetarg nieograniczonego na dzierżawę  nieruchomości  z przeznaczeniem pod miejsce postojowe oznaczonej jako działka ewid. nr 2166/56 położonej w Jordanowie przy ul. Kopernika, objętej księga wieczystą nr KR1B/00054168/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej.
 • Osoby dopuszczone do przetargu nie występują. Osoby niedopuszczone do przetargu nie występują.
 • Cena wywoławcza najmu: 160 złotych miesięcznie + 23% VAT.
 • Najwyższa cena osiągnięta w przetargu nie występuje .
 • Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym .
 • Brak najemcy wyżej wymienionej nieruchomości.

 
Informacja o wyniku przetargu

z przeprowadzonego III ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę  nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. nr 2166/58, 2166/61 położonej w Jordanowie przy ul. Kopernika.

 • W dniu 14.10.2022 r. o godzinie 11:30 w Urzędzie Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1 w Jordanowie, pokój nr 10 odbył się I ustny przetarg nieograniczonego na dzierżawę  nieruchomości  z przeznaczeniem pod miejsce postojowe oznaczonej jako działka ewid. nr 2166/58, 2166/61 położonej w Jordanowie przy ul. Kopernika, objętej księgami wieczystymi  nr KR1B/00054168/9, KR1B/00016943/8 prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej.
 • Osoby dopuszczone do przetargu nie występują. Osoby niedopuszczone do przetargu nie występują.
 • Cena wywoławcza najmu: 160 złotych miesięcznie + 23% VAT.
 • Najwyższa cena osiągnięta w przetargu nie występuje .
 • Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym .
 • Brak najemcy wyżej wymienionej nieruchomości.

 

 

Dnia 13 października 2022 r. (czwartek) o godz. 13.00

 w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1, sala obrad – pok. nr 10  odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jordanowa

 
Porządek obrad Komisji:

    1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
    2.  Kontrola działalności Centrum Kultury i Biblioteki Miejskiej w Jordanowie.
    3.  Informacja na temat realizowanych inwestycji na terenie Miasta Jordanowa.
    4.  Sprawy bieżące.

Jordanów,  04.10.2022 r.

W związku z pismem z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dot. profilaktyki jodowej uprzejmie informuję, iż w razie wystąpienia skażenia radiacyjnego w ciągu maksymalnie 8 godzin należy przyjąć preparat ze stabilnym jodem.
Po ogłoszeniu alarmu tabletki na terenie Miasta Jordanowa będą dystrybuowane w dwóch punktach z podziałem na poszczególne ulice:

Punkt  1 Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r. w Jordanowie, ul. Kolejowa 7, 34-240 Jordanów - ulica: 3 Maja, Babiogórska, Banacha, Batalionów Chłopskich, Bł. Ks. Piotra Dańkowskiego, Borowikowa, Hajdówka, Jana Pawła II, Kolejowa, Lawendowa, Mickiewicza, Nad Skawą, Przemysłowa, Przykiec, Rapaczówka, Różana, Rynek, Skotnica, Słoneczna, Świętej Anny, Zacisze, Zagrody, Zakopiańska

Punkt  2 Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r. w Jordanowie, ul. Konopnickiej 2, 34-240 Jordanów - ulica: Generała Maczka, Komunalna, Konopnickiej, Krasińskiego, Kopernika, Malejowska, Osiedle Wrzosy, Piłsudskiego, Spytka Jordana, Leśna, Sosnowa, Słowackiego

Burmistrz Miasta Jordanowa
Andrzej Malczewski 

W załączniku poniżej ulotka preparatu firmy G.L.Pharma z informacją dla pacjenta:
Ulotka (pdf, 4MB)

Podkategorie